Звіт директора школи перед громадою

06.06.2017

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обовязками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 1. Загальна інформація про школу.

Рудьківська ЗОШ І – ІІІ ступенів є комунальною власністю Бобровицької РДА. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Шкільні приміщення знаходяться в двох будівлях. Земельна ділянка, яка належить школі має площу 2,12 га.

У 2016 – 2017 навчальному році в школі працювало 13 основних педагогічних працівників, сумісників 5. 5 чоловік з числа обслуговуючого персоналу.

Навчання завершило 99 учнів в 11 класах, середня наповнюваність класів становить:

В 1 – 4 класах – 9 учнів

5 – 9 класах – 13 учнів

10 – 11 класах – 5 учнів.

 1. Кадрове забезпечення.

В 2016 – 2017 н.р. штатними працівниками школа не була забезпечена в достатній мірі. Математику викладали три вчителі-сумісники.

Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховувалась фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність. Всі вчителі школи володіють компютером на рівні користувача, пройшли навчання за програмою ІНТЕЛ.

Якісний склад педагогічних працівників:

Вища категорія – 5

«Старший учитель» - 2

ІІ категорія – 4

«спеціаліст» - 4.

Середнє тижневе навантаження педпрацівників по школі становить 23 години.

 1. Методична робота.

У 2016 –2017 н. р. методична робота в школі була направлена на реалізацію проблеми: «Формування в учнів навчальних і самоосвітніх умінь як умова вдосконалення особистості школяра й підготовки його до життя в сучасних умовах».

Діяла слідуюча мережа методичної роботи:

 • методична рада;
 • динамічна група вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
 • методоб’єднання вчителів початкових класів;
 • динамічна група вчителів природничо – математичного циклу;
 • методоб’єднання класних керівників;
 • психолого – педагогічний семінар.

На базі нашої школи діяли дві районні школи молодого вчителя: учителів істориків та учителів англійської мови.

Всією методичною роботою в школі керувала методична рада.

На засіданнях методичної ради розглядались такі питання:

 • Про організацію індивідуального навчання в школі.
 • Про роботу з обдарованими учнями.
 • Про диференційований підхід у навчанні на уроках.
 • Звіти вчителів про курсову перепідготовку.
 • Творчі портрети учителів, що атестуються.
 • Про мотивацію навчальної діяльності учнів на уроках. (теоретичний банк).
 • Про підготовку та проведення педагогічної ради по підсумках методичної роботи.

Засідання проходили у різних формах: круглий стіл, творчий портрет, семінар-практикум, педагогічна майстерня, презентація.

На засіданнях проводилась практична робота з учителями. Розглядались форми проведення нетрадиційних уроків, диференційовані завдання для контролю навчальних досягнень учнів з предметів.

Робота динамічної групи вчителів суспільно-гуманітарного циклу була спрямована на вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми «Шляхи формування ключових навичок ХХІ століття у процесі навчання суспільно-гуманітарних дисциплін».

У динамічній групі працювало 5 учителів. Робота здійснювалася за такими напрямами:

 1. Опрацювання інструктивно-методичних документів.
 2. Робота з обдарованими учнями.
 3. Ключові навички та компетентності ХХІ століття.
 4. Самоосвіта учителів.
 5. Позакласна робота з суспільно-гуманітарних дисциплін.
 6. Мотивація навчальної діяльності учнів.
 7. Сучасний урок.

Відповідно до плану роботи протягом 2016 – 2017 навчального року було проведено 5 засідань з урахуванням різних форм роботи: круглий стіл, конференція, методичний полілог, семінар.

Предметні тижні: тиждень англійської мови та Всеукраїнський тиждень англійської мови у рамках Року англійської мови (Сергіюк Н.О., Жиглій О.В.)

Учениця 11 класу Обушна Ганна зайняла 3 місце в районному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (учитель Сергіюк Н.О.).

Учениця 4 класу Тополь Тетяна (керівник Сергіюк Н.О.) та учні 5 – 6 класів Лавренюк Олександр і Лавренюк Владислав ( керівник Жиглій О.В.) стали лауреатами районного конкурсу комп’ютерних презентацій «Ukrаine is My Homeland».

Підвищення кваліфікації, педагогічної майстерності вчителів:

 • Курси підвищення кваліфікації (Данько Н.В., Ридзель В.М.);
 • Атестація (Сергіюк Н.О., Жиглій О.В.).

Методоб’єднання вчителів початкових класів працювало над проблемою “ Методи продуктивного навчання та активізація пізнавальної діяльності учнів”. Проведено засідання:

 • Круглий стіл «Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій»
 • Аналіз діагностики готовності учнів першого класу до шкільного життя.
 • Студія «Педагогічні відкриття».
 • Поради колег «Як уникнути труднощів у навчанні молодших школярів».
 • Тренінг «Особливості виховання гіперактивних дітей молодшого віку».
 • Круглий стіл «Діяльність вчителя в інноваційному режимі: методика, пошук, здобутки і перспектива.

Обговорювалися методичні матеріали щодо проведення державної підсумкової атестації в 4 класі.

В рамках конкурсу «Учитель року – 2017» проведено відкриті уроки:

 • Природознавство – 3 клас «Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин» (Мельник Ю.І.)
 • Літературне читання – 2 клас «Скринька українських народних казок. Визначення героїв казки «Колобок». Інсценізація казки» (Худинець О.О.)
 • Природознавство – 4 клас «Океани світу. Тихий океан» (Ярошенко В.П.).

Мельник Юлія Ігорівна – лауреат районного конкурсу «Учитель року – 2017».

Учень 3 класу Павліченко Роман – лауреат районного етапу Всеукраїнського творчого конкурсу «Безпека в житті - життя у безпеці» (керівники Мельник Ю.І. та Худинець О.О.).

Керівник методоб’єднання Ярошенко В.П. проводила майстер клас для молодих спеціалістів району та індивідуальні консультації з молодим спеціалістом, учителем 1 класу Дзюбан В.М.

Робота динамічної групи вчителів природничо - математичного циклу була направлена на реалізацію проблеми «Розвиток логічного мислення під час вивчення математики, фізики, хімії, біології, географії».

За навчальний рік члени динамічної групи провели 5 засідань за планом роботи.

На засіданнях обговорювались такі питання:

 • Про використання ігрових моментів під час вивчення хімії. Обмін досвідом.
 • Про національно-патріотичне виховання на уроках природничо-математичного циклу. Круглий стіл.
 • Про формування в учнів навичок самостійного пошуку інформації під час викладання географії. Доповідь вчителя географії Солдатової М.Ю.
 • Про творчі завдання як засіб формування ключових компетентностей учня. Обмін думками.
 • Про роботу з питань підготовки учнів до проведення ДПА, ЗНО. Дискусія.

Особлива увага приділялась самоосвіті та підвищенню кваліфікації педагогів ДГ. Курсова перепідготовка здійснювалась згідно з перспективним планом.

В 2017 році курсову перепідготовку проходять Кобзарьова І.В. та Колган Т.М.

Учителі ДГ взяли участь у Всеукраїнських конкурсах:

 • Всеукраїнська виставка-конкурс «Український сувенір» - Кобзарьова І.В.
 • Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «День птахів» - учень 8 класу Мельник Андрій – керівник Кобзарьова І.В.
 • Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» з теми «Дослідження умов утримання та догляду акваріумних риб» - учениця 6 класу Ковтяга Валерія – керівник Кобзарьова І.В.
 • Всеукраїнський конкурс «Юних зоологів і тваринників» - учень 7 класу Галілейський Ігор – І місце в обласному турі конкурсу, учасник фінального етапу – керівник Колган Т.М.
 • Всеукраїнський конкурс «Зоологічна галерея» - учень 8 класу Алієв Муса – керівник Колган Т.М.

Діяльність педагогів спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.

Методоб’єднання класних керівників працює над питанням інноваційної діяльності класного керівника й об’єднує 10 учителів. План роботи погоджений методичною радою та затверджений директором школи. За навчальний рік відбулось 5 засідань, спланованих тематично: організаційне, формування здорового способу життя, профілактики правопорушень, роботи з батьками, підсумкове.

Роботу було почато з розгляду методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи в навчальних закладах 2016/ 2017 н.р. За навчальний рік розглянуто питання про створення доброзичливого психологічного клімату в класі (Кобзарьова І.В.), ранню профілактику правопорушень дітей молодшого шкільного віку ( Дзюбан В.М.), про соціально незахищених дітей (Колган Т.М.); про організацію і проведення батьківських зборів (Мельник Ю.І.). Відбулися презентації двох тренінгів: «Зроби свій вибір на користь здоров’я», «Профілактика правопорушень серед підлітків» (Сергіюк І.І.). Солдатова М.Ю. розробила проект «Твоє здоров’я у твоїх руках».

Засідання психолого-педагогічного семінару проходили у вигляді тренінгів. Розглядались такі питання:

 • Ефективна взаємодія в педагогічному колективі.
 • Спілкування з батьками по телефону.
 • Профілактика професійного вигорання.

Був проведений тиждень психологічних знань, до якого залученні всі учні школи. У програму тижня входили ігри, психологічні тренінги, бесіди, вправи, конкурс газет на психологічну тематику. Постійно проводилися індивідуальні та групові бесіди з важковиховуваними учнями та проводилась робота з обдарованими та талановитими учнями. На належному рівні здійснювалася профорієнтаційна робота з учнями 9 – 11 класів.

Практичний психолог Сергіюк І.І. брала участь в навчальному семінарі -тренінгу «Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція» та отримала сертифікат Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.

Учні школи були активними учасниками районних предметних олімпіад. Найкращі результати учні мають з трудового навчання , біології, англійської мови,. Слабкі результати учні показали на олімпіаді з математики та фізики.

Учні нашої школи брали участь у конкурсах: «Об’єднаймося ж, брати мої», «Читців творчості П.Г.Тичини», конкурс знавців української мови ім. Яцика, конкурс, присвячений річниці Т.Г.Шевченка.

Учень 9 класу Галілейський Олег став переможцем районного етапу конкурсу – виставки декоративно – ужиткового мистецтва «Люблю тебе, мій рідний край».

 1. Навчальна діяльність учнів.

В школі приділяється належна увага охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років.

У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання.

11 клас продовжує навчання за суспільно-гуманітарним напрямком (історичний профіль). В 2017 - 2018 році 10 клас буде навчатись за профілем української філології.

За підсумками навчального року учні школи показали достатній рівень досягнень. З 99 учня високий рівень знань мають 10 учнів – 9 %. Закінчило рік на 7 – 12 балів учнів.

 1. Виховна робота

Учнівський колектив школи об’єднаний у дитячу організацію шкільну республіку «Сузір’я». ЇЇ мета – систематизація діяльності учнів, координація їх роботи, залучення до діяльності за інтересами. «Сузір’я» працює за планом, об’єднуючи жителів країни «Барвінкова» (46 учні 1- 4 класів), що проживають у чотирьох містечках: «Веселка», «Сонечко», «Калина», «Дзвіночок», учнівського об’єднання «Ровесник» (34 учні 5 – 8 класи), клубу «Старшокласник» (19 учнів 9–11 класів).

Робота для молодших школярів планується згідно програми «Стежини Полісся», для школярів середнього віку – «Я – Родина – Батьківщина», для старшого – згідно руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків». Щодо цієї роботи написаний наказ «Про стан педагогічного керівництва роботою учнівського самоврядування». Активно діють комітети Шкільної республіки – навчання і творчості, культури і відпочинку, спорту, преси та інформації, дисципліни і порядку, роботи з молодшими школярами.

Президентом школи є учениця 10 класу Колган Юлія. Вона організовує роботу шкільної республіки. Не рідше одного разу на місяць проводиться засідання голів комітетів. Комітетів шість: комітет у справах культури і відпочинку, комітет у справах навчання і творчості, комітет у справах роботи з молодшими школярами, комітет у справах дисципліни і порядку, комітет у справах журналістики, комітет у справах спорту.

Проведені шкільні вечори, тематичні лінійки, шкільний покровський ярмарок, круглі столи , виготовлення Новорічних листівок, листівок до Дня Святого Валентина. Рейд-перевірка «Щоденник – обличчя учня». Контроль за санітарним станом у класах.

Акція «Допоможи солдату», у рамках якої сплетена маскувальна сітка та зібрані продуктові набори для бійців АТО. Проведена зустріч з волонтерами, учасниками АТО – земляками : Берегуном О.О, Кулішем С.А., Дмитренком О.В. Організовані конкурси плакатів, малюнків, виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Робота з батьками включає діяльність батьківського всеобучу (керівник Кобзарьова І.В.), проведення загальношкільних батьківських зборів, батьківських зборів класу, засідання батьківського комітету, проведення позашкільних заходів. За рік проведено 2 загальношкільних зборів: « Про вплив сімї на формування особистості», « Батьки і вчителі: разом чи окремо». Головою шкільного батьківського комітету є Оруджова Н.П.

Для батьків були прочитані наступні лекції: «Про конфлікти і шляхи їх розв’язання», « За здоров’я варто боротись», « Про підліткову самотність: причини і наслідки», « Соціально незахищені діти».

Методоб’єднання класних керівників працює над питанням інноваційної діяльності класного керівника й об’єднує 10 учителів. План роботи погоджений методичною радою та затверджений директором школи. За навчальний рік відбулось 5 засідань, спланованих тематично: організаційне, формування здорового способу життя, профілактики правопорушень, роботи з батьками, підсумкове.

Роботу було почато з розгляду методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи в навчальних закладах 2016/2017н.р. За навчальний рік розглянуто питання про створення доброзичливого психологічного клімату в класі (Кобзарьова І.В.), ранню профілактику правопорушень дітей молодшого шкільного віку ( Дзюбан В.М.), про соціально незахищених дітей (Колган Т.М.); про організацію і проведення батьківських зборів (Мельник Ю.І.). Відбулися презентації двох тренінгів: «Зроби свій вибір на користь здоров’я», «Профілактика правопорушень серед підлітків» (Сергіюк І.І.). Солдатова М.Ю. розробила проект «Твоє здоров’я у твоїх руках».

Недоліками та недопрацюваннями в навчальному році є:

- відсоток відвідування батьками зборів;

- недостатня результативність підготовки до участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).

Мета й завдання виховної роботи на 2017 – 2018 н.р.:

- спрямувати виховну роботу на вироблення й формування патріотично спрямованої особистості;

- упроваджувати в практику роботи новітні форми та методи виховної роботи з учнями;

- виховання і формування загальнолюдських цінностей.

 1. Правовиховна робота.

На обліку групи ризику в школі немає жодного учня.

З метою реалізації загальнонаціональної програми з правового всеобучу населення, набуття учнями правових знань та громадянської позиції, роз’яснення їм найбільш актуальних законодавчих норм у школі проведений Місячник правових знань. У його рамках проведено Зустріч із дільничим інспектором Кочубеєм Б.Г., засідання ради з профілактики правопорушень, акцію «Чим живеш, дитино?» (відвідування вдома дітей із неблагополучних сімей), круглий стіл «Подорож у світ юридичних професій», виставку малюнків «Мої права та обов’язки», тренінг для старшокласників «Що потрібне – важке, непотрібне ж – легке», виставку правової літератури, години класного керівника на правову тематику.

 1. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

Багатодітні – 18 сімей / 57 дітей

Сироти – 2 сім’ї / 2 дітей

Малозабезпечені – 1 сім’я/ 3 дітей

Неповні – 13 сімей /19 дітей

Матері-одиночки – 8 сімей / 14 дітей

Інваліди – 1 сім’я / 1 дитина

Чорнобильці – 1 сім’я / 1 дитина

Напівсироти – 1 сім’я /2 дитини

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації