Статут

Свідоцтво про державну реєстрацію

Правила прйому до школи

Прийом до закладу освіти відбувається на позаконкурсній основі

Режим роботи

Учні в нашій школі навчаються в дві зміни. У першу зміну - учні початкових класів, у другу - учні 5-11х класів.

Розклад дзвінків

I зміна

1 урок 8.00 -8.40

2 урок 8.50 - 9.30

3 урок 9.50 - 10.30

4 урок 10.40 - 11.20

 

II зміна

1 урок 11.30 - 12.15

2 урок 12.25 - 13.10

3 урок 13.30- 14.15

4 урок 14.25 - 15.10

5 урок 15.20 - 16.05

6 урок 16.15 - 17.00

7 урок 17.10 - 17.55

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

 

Предмети

 

Навчальні програми

Початкова школа 1 клас

У 2017/2018 навчальному році 1 клас навчається за педагогічною технологією «Росток», рекомендованою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.09.2012 №1/11-14346),схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах( Лист Інституту модернізації змісту освіти від 01.06.2016 №2.1 Г-263).

Початкова школа (2-4 класи)

У 2017/2018 навчальному році учні початкових класів навчаються за навчальними програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (у якому затверджено зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземна мова», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я ») та від 12.09.2011 №1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Українська мова

У 2017/2018 навчальному році вивчення української мови здійснюється за такими програмами:

у 5-9 класах за навчальною програмою : Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.-К.:Видавничий дім «Освіта»,2013(зі змінами ,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804).

у 10-11 класах за навчальними програмами , затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 №826

Українська література

У 2017/2018 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах здійснюється за такою навчальною програмою: Українська література . 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Освіта,2013 зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804

у 10-11- класах за навчальними програмами , затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 №826

Зарубіжна література

У 2017/2018 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5-9 класах здійснюється за такою навчальною програмою: Світова література.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Освіта,2013 зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804

У 10-11- класах за навчальними програмами , затвердженими наказом МОН від 28.10.2010№1021

 

Іноземна мова

У 2017/2018 навчальному році вивчення іноземної мови здійснюється за такими програмами:

1-4 класи - за Типовим навчальним планом початкової освіти,затвердженим наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 №572;

5-9 класів - за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня ,затвердженим наказом МОН молодьспорту України від 03.04.2012 №409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №664

10-11 класи - за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня ,затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657

Географія

З цього року в 6-9 класах географію вивчають за оновленою навчальною програмою,затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 №804

Біологія

У 2017/2018 навчальному році вивчення біології здійснюється за такими програмами:

6-9 класи – Програма з біології 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

10-11 класи : рівень стандарту - Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016№826

Фізика

У 2017/2018 навчальному році вивчення фізики здійснюється за такими програмами:

7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів навчання фізики здійснюється за оновленою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

У 10-11 класах навчання фізики здійснюється за рівнем стандарту

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010№1021 зі змінами ,затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016р. №826

Хімія

У 2017/2018 навчальному році вивчення хімії здійснюється за такими програмами:

7-9 класах – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 7-9 класи (оновлена),затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

У 10-11 класах навчання хімії здійснюється за рівнем стандарту(зі змінами , затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016№826.)

Історія

У 2017/2018 навчальному році чинними будуть оновлені програми для учнів 5-9 класів: «Історія України. Всесвітня Історія. 5-9 класи»,затверджені наказом МОН України від 07.06.2017р. №804

10-11 класів:програми ,затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016р.№826

Правознавство

У навчальному році чинними є такі програми: 9 клас –« Навчальна програма з основ правознавства.»

Математика

У 2017/2018 навчальному році учні 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розпочнуть навчання за новою програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»(авт..Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П.,Номіровський Д. А.,Паньков А.В.,Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір М.С.), відповідно до наказу МОН України від 13.01.2017№52 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальної програми були внесені зміни. МОН України від 07.06.2017№804

Інформатика

У 2017/2018 навчальному році вивчення інформатики відповідно до наказу МОН України від 13.01.2017 №52 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів, що вивчали інформатику в 2-4 класі,були внесені зміни(затверджено навчальну програму наказом МОН України від 07.06.2017№804)

Фізична культура

З 2017/2018 навчального року набирає чинності оновлена навчальна програма «Фізична культура» для учнів5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів , у якій імплементовано компетентнісний підхід до вивчення предмета. Відповідно д інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 №518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу,спеціальну медичні групи.

Трудове навчання

У 2017/2018 навчальному році вивчення хімії здійснюється за такими програмами:

5-9 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи»(оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017№804

 

Мова освітнього процесу

Українська

Кількість учнів у закладі

Всього - 101

1 клас - 10

2 клас - 12

3 клас - 9

4 клас - 11

5 клас - 12

6 клас - 10

7 клас - 8

8 клас - 8

9 клас - 9

10 клас - 7

11 клас - 5