Статут

Свідоцтво про державну реєстрацію

Правила прйому до школи

Прийом до закладу освіти відбувається на позаконкурсній основі

Режим роботи

Учні в нашій школі навчаються в дві зміни. У першу зміну - учні початкових класів, у другу - учні 5-11х класів.

Розклад дзвінків

I зміна

1 урок 8.00 -8.40

2 урок 8.50 - 9.30

3 урок 9.50 - 10.30

4 урок 10.40 - 11.20

 

II зміна

1 урок 11.30 - 12.15

2 урок 12.25 - 13.10

3 урок 13.30- 14.15

4 урок 14.25 - 15.10

5 урок 15.20 - 16.05

6 урок 16.15 - 17.00

7 урок 17.10 - 17.55

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

 

Предмети

 

Навчальні програми

Початкова школа 1 клас

У 2017/2018 навчальному році 1 клас навчається за педагогічною технологією «Росток», рекомендованою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.09.2012 №1/11-14346),схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах( Лист Інституту модернізації змісту освіти від 01.06.2016 №2.1 Г-263).

Початкова школа (2-4 класи)

У 2017/2018 навчальному році учні початкових класів навчаються за навчальними програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (у якому затверджено зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземна мова», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я ») та від 12.09.2011 №1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Українська мова

У 2017/2018 навчальному році вивчення української мови здійснюється за такими програмами:

у 5-9 класах за навчальною програмою : Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.-К.:Видавничий дім «Освіта»,2013(зі змінами ,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804).

у 10-11 класах за навчальними програмами , затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 №826

Українська література

У 2017/2018 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах здійснюється за такою навчальною програмою: Українська література . 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Освіта,2013 зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804

у 10-11- класах за навчальними програмами , затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 №826

Зарубіжна література

У 2017/2018 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5-9 класах здійснюється за такою навчальною програмою: Світова література.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Освіта,2013 зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804

У 10-11- класах за навчальними програмами , затвердженими наказом МОН від 28.10.2010№1021

 

Іноземна мова

У 2017/2018 навчальному році вивчення іноземної мови здійснюється за такими програмами:

1-4 класи - за Типовим навчальним планом початкової освіти,затвердженим наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 №572;

5-9 класів - за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня ,затвердженим наказом МОН молодьспорту України від 03.04.2012 №409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №664

10-11 класи - за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня ,затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657

Географія

З цього року в 6-9 класах географію вивчають за оновленою навчальною програмою,затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 №804

Біологія

У 2017/2018 навчальному році вивчення біології здійснюється за такими програмами:

6-9 класи – Програма з біології 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

10-11 класи : рівень стандарту - Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016№826

Фізика

У 2017/2018 навчальному році вивчення фізики здійснюється за такими програмами:

7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів навчання фізики здійснюється за оновленою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

У 10-11 класах навчання фізики здійснюється за рівнем стандарту

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010№1021 зі змінами ,затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016р. №826

Хімія

У 2017/2018 навчальному році вивчення хімії здійснюється за такими програмами:

7-9 класах – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 7-9 класи (оновлена),затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

У 10-11 класах навчання хімії здійснюється за рівнем стандарту(зі змінами , затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016№826.)

Історія

У 2017/2018 навчальному році чинними будуть оновлені програми для учнів 5-9 класів: «Історія України. Всесвітня Історія. 5-9 класи»,затверджені наказом МОН України від 07.06.2017р. №804

10-11 класів:програми ,затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016р.№826

Правознавство

У навчальному році чинними є такі програми: 9 клас –« Навчальна програма з основ правознавства.»

Математика

У 2017/2018 навчальному році учні 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розпочнуть навчання за новою програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»(авт..Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П.,Номіровський Д. А.,Паньков А.В.,Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір М.С.), відповідно до наказу МОН України від 13.01.2017№52 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальної програми були внесені зміни. МОН України від 07.06.2017№804

Інформатика

У 2017/2018 навчальному році вивчення інформатики відповідно до наказу МОН України від 13.01.2017 №52 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальної програми з інформатики для учнів 5-9 класів, що вивчали інформатику в 2-4 класі,були внесені зміни(затверджено навчальну програму наказом МОН України від 07.06.2017№804)

Фізична культура

З 2017/2018 навчального року набирає чинності оновлена навчальна програма «Фізична культура» для учнів5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів , у якій імплементовано компетентнісний підхід до вивчення предмета. Відповідно д інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 №518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу,спеціальну медичні групи.

Трудове навчання

У 2017/2018 навчальному році вивчення хімії здійснюється за такими програмами:

5-9 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи»(оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017№804

 

Мова освітнього процесу

Українська

Кількість учнів у закладі

Всього - 101

1 клас - 10

2 клас - 12

3 клас - 9

4 клас - 11

5 клас - 12

6 клас - 10

7 клас - 8

8 клас - 8

9 клас - 9

10 клас - 7

11 клас - 5

Протокол №4

Засідання педагогічної ради

Рудьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

12.02.2018                                                                                         с. Рудьківка

 

Голова засідання – Данько Н.В.

Секретар – Салоїд Н.В.

Присутні: члени педагогічного колективу(список додається).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про вибір підручників для 5 класу, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році.

І. Слухали: бібліотекаря Худинець О.О., яка ознайомила присутніх з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти.

І.Виступили: вчителі – предметними, які будуть викладати в 5 класі 2018 році: Ридзель В.М., Сергіюк Н.О., Мірошніченко Т.Г., Сергіюк І.І., Кобзарьова І.В., Солдатова М.Ю.

ВИРІШИЛИ: затвердити вибір підручників для 5 класу, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році:

Українська мова Глазова О.П.

Українська література Авраменко О.М.

Англійська мова Несвіт А.М.

Зарубіжна література Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.

Математика Істер О.С.

Природознавство Ярошенко О.Г., Бойко В.М.

Основи здоров’я Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.

Голова _________ Н.В. Данько

Секретар ________Н.В. Салоїд